SZUKAJWSZYSTKIE WPISYZALOGUJ

WYNIK WYSZUKIWANIA
Znaleziono wpisów: 20
Strony: [<<] 1 2 3 4 [>>]

ID: 387   [ ŚLĄSKIE ]
ZA NASZOM STODOŁOM
Za naszom stodołom,
za naszom granicom,
stoi tam kochanek z winym, ze szklanicom.
I stoi, rozprowio,
swoja kochaneczka pozdrowio.

Ojcowie jej o tym
jeszcze niy wiedzieli,
aże jim sąsiedzi o tym pedzieli.
Trzeba iść, musza iść,
swojigo ziyńcioszka nawiydzić.

Witojże ziyncioszku
z tyj cudzyj krainy,
oj, niy bydziesz ty mioł z mojij cery żony.
Niy bydziesz, niy bydziesz,
bo se ty ubogij niy weźniesz.

Przyjdzie do karczmiczki,
stanie wedle proga,
mój miły tańcuje, niy boji sie Boga.
Tańcuje, wywijo,
kiero nojszwarniejszo wybiyro.

ID: 394   [ ŚLĄSKIE ]
MIAŁACH JO GOŁĄBKA
Miałach jo gołąbka w klotce zawartego,
a wto mi go wypuścił do pola szczyrego.

Do pola szczyrego, na zielony dąbek,
i tam sobie zaurgoł mój siwy gołąbek.

Niy urgej gołąbku na zielonym dąbku,
aże jo cie dostana do mojigo domku.

Na mojim domeczku jest słomiano strzecha,
a ty mi tam zaurgosz i bydzie uciecha.
Pieśni gospodarskie
Przed wojną w świetlicy wiejskiej pod nazwą „Ognisko”, która znajdowała się we Dworze – odbywały się próby chóru „Św.Cecylia”. Prowadzili je Ludwik Adamus (ur.1913) i Gerard Piechowicz – kolejni organiści bojszowscy. Ćwiczono również pieśni śląskie. Bronisława Lipka śpiewała wówczas „Gołąbka”.

ID: 418   [ ŚLĄSKIE ]
PRZED TOM NASZOM SIYNIOM
Przed tom naszom siyniom sucho jarzębina,
wykopać jom niy moga.
U sąsiada jest tam szwarno dziołcha,
jo jom dostać niy moga.

Kiej mi jom niy docie, to se jom schowejcie,
prosił sie wos niy byda.
Pojada jo ku szwarnym huzarom
i tam wojowoł byda.

Niy ujechoł żech jo ze śtyry zagony,
ona na mie wołała.
A wróćże sie moji pocieszyni,
com cie tak rozgniywała.

Rozgniwałaś ty mie, dwiema słowinkami,
som jo niy wiym dloczego.
Gdy jo przyszeł pod twoji okiynko,
toś ty miała innego.

ID: 419   [ ŚLĄSKIE ]
PRZYSZEŁ MIŁY
Przyszeł miły do swej miłej dobranoc ji pedzieć,
a ona go piyknie prosi do izbetki siedzieć.

Śtyry świyce wyświycili, nim sie namówili,
A ta piąto do połowy, nim sie pożegnali.

Ciecze woda do ogroda, w tym ogrodzie jabłka,
Czymuś żeś mi moja miło niy pisała listka.

Jak żech jo ci miała pisać, kiej mi lampka gasła,
Papióru też brakowało i lampka zagasła.

Jak żech wyszeł przed kaserna, deszczyk z śniegiym prószył,
A to moji krótki hełmo niy przykryło uszy.

Żodyn tela niy wyciyrpi, co wojoczek musi,
Choćby strzały z nieba prały maszyrować musi.
Pieśni wojackie
Pieśń zachowana w pamięci Małgorzaty Majer z d.Piekorz (ur.1936). Śpiewali ją także w rodzinie Walentego i Marii Piekorzów. Z tego rodu wywodzili się śpiewacy: Walenty (ur.1919), Gertruda (ur.1915) i Zygfryd (ur.1918).

ID: 443   [ ŚLĄSKIE ]
JONTEK
Ona:
- Oj, żebyś ty Jontek wiedzioł, co jo za jedna,
ho, ho, ho – co jo za jedna?
Jestem sobie Bartkówna, a do tego wójtówna,
a tyś prosty chłop, ho, ho, ho a tyś prosty chłop.

On:
- Ale za to wysoki!

Ona:
- Oj, żebyś ty Jontek wiedzioł, co jo se jodom,
ho, ho, ho – co jo se jodom?
Jodom jo se kluseczki, z malowanej miseczki,
a ty kwaśny żur, ho, ho, ho, a ty kwaśny żur.

On:
- Ale za to dużo micha!

Niy myślcie se, moji państwo, że jo chłop prosty
cało moja familijo same starosty.

Mój łojciec był wojewoda, co woził woda,
wszystkim babom z starych Bojszów robił wygoda.

Moji matka niy umarli, ale niy żyjom,
bo jim łojciec uwiązali ślajfka pod szyjom.

Moja siostra była praczkom, ale niy prała,
ludzie prali i wiyszali, łona zbiyrała.

A mój brat był jynerałem, sztylec za pasem,
cało jego kompanijo świnie pod lasym.


Strony: [<<] 1 2 3 4 [>>]